Renhold bedrift

Tjenester vi kan tilby

  • Kontor renhold
  • Hovedrengjøring
  • Periodisk renhold
  • Trappevask
  • Vindusvask inne/ute
  • Vask av firmaleiligheter
  • Flyttevask
  • Rengjøring etter bygg
  • Behandling av gulv med polish / boning
  • Kantineservice

Vi skal være til nytte for våre kunder ved å være troverdige, motiverte og aktive leverandører av renholdservice.

Kommunikasjon med våre kunder er vår viktigste vei til godt kvalitetsnivå.

Ring og bestill befaring i dag!

Vi hjelper ditt selskap med rengjøring, så dere kan fokusere på det dere er gode på.

Kontakt oss 411 26 279