Renhold privat

Tjenester vi kan tilby

  • Daglig eller ukentlig renhold
  • Hovedrengjøring / Storrengjøring
  • Periodisk renhold
  • Vindusvask inne/ute

Spesialtjenester

  • Flyttevask / Nedvask
  • Visningsvask
  • Vask av hytter
  • Rengjøring etter bygging
  • Hagearbeid
  • Selskapservering

Få en riktig pris ut fra den kvaliteten du ønsker.

Ring og bestill befaring i dag!

Vi hjelper ditt selskap med rengjøring, så dere kan fokusere på det dere er gode på.

Kontakt oss 411 26 279